Praktijk Lì Lián, een particuliere praktijk voor maatschappelijk werk en dienstverlening.

Maatschappelijk werk

Begeleiding bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld en andere vormen van geweld

Maatschappelijk effect
Creëren van een ‘veilige’ woon/leefomgeving. Zowel binnenshuis als buitenshuis.

Doelstelling

  • Terugdringen van het geweld binnen het gezin
  •  Bevorderen van een veilige woonomgeving voor slachtoffer(s)
  • Bevorderen van veilige woonomgeving van de kinderen

Psycho-sociale begeleiding

Maatschappelijk effect
Continuïteit in de hulpverlening bieden bij psychosociale problematiek wanneer er sprake is van wachtlijst reguliere hulpverlening

Doelstelling
Het bevorderen van de zelfredzaamheid waardoor er op korte termijn weer geparticipeerd kan worden binnen de maatschappij.

Lichaamsgericht werken

Richt zich op cliënten met trauma en borderline problemen. Gericht op het weer verbinding brengen van de cliënten met zijn Ik. 2 keer in de week is er een groepssessie waarbij er samen met de groep aandacht wordt besteed aan die belemmeringen die het herstel in de weg staan.

Tarieven die wij hanteren zijn conform de branche particuliere gezondheidszorg hulpverlening. Per individu worden deze besproken bij de eerste intake. 
Hierbij word rekening gehouden met de beschikbare draagkracht van de hulpvragende client.

Ter indicatie

  • Intake kosten zijn € 65,— ex. BTW
  • Begeleiding is € 75,— per uur ex. BTW
  • Assessments 5 gesprekken is € 400,– ex. BTW, of verwijzing of begeleiding