Praktijk Lì Lián, een particuliere praktijk voor maatschappelijk werk en dienstverlening.

Header 3

Partners

Niet alleen met onze cliënten onderhouden wij korte lijnen in communicatie, maar ook met onze partners. Wij werken graag nauw samen met:

  • Buurtzorg T (verzamel gebouw)
  • Stichting Kans arm Kans rijk
  • Stichting Probs4You
 

Daarnaast is de systeemspecialis geregistreerd bij:

  • De NFG / de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • KIWA Keurmerk
  • Lid NKS/ Nederlandse Kwaliteit Register Systeemspecialisten 

Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende belangenorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie.

Binnen de praktijk is er ook een Aandachtsfunctionaris Huislijkgeweld en Kindermishandeling.

WMO
De praktijk kan u helpen een WMO aan te vragen en verwijst u door naar een onafhankelijke ondersteuner die u kan helpen met uw aanvraag WMO bij de gemeente .  De Praktijk hanteert het uur tarief zoals voorgeschreven staat in uw beschikking. Iedere eind van de maand krijgt u een factuur die u weer digitaal kan versturen naar de SVB/ PGB. Verdere informatie over de Wmo en de PGB kunt u vinden op :

WMO op de site van de gemeente Rotterdam https://zorgdichtbij.rotterdam.nl
SVB/PGB op de site van de Sociale Verzekeringsbank Persoonsgebonden budget (PGB) home | Persoonsgebonden budget | SVB

Wij nemen u serieus, wij verlangen ook van u dat u ons serieus neemt. Wij doen ons best om u de meest passende zorg te bieden. Dit is niet geheel vrijblijvend. Wij zijn geen liefdadigheidsorganisatie, er word ook een compensatie voor onze inspanningen verwacht. Mocht u onverhoopt niet tijdig aan uw verplichtingen kunnen voldoen, of zijn wij niet tot een overeenkomst gekomen, dan zijn wij genoodzaakt om een incasso partner in te schakelen. Voorkom problemen en meldt deze op tijd.