Praktijk Lì Lián, een particuliere praktijk voor maatschappelijk werk en dienstverlening.

Maand: november 2019

Zorgverzekeraars

Updates

Voor 2014 en 2015 onderstaand een lijst van zorgverzekeraars die mijn hulpverlening vergoeden.

 • AEVITEA
  (product van Fortis)
 • AEVITEA
  (product van VGZ)
 • Anderzorg (Menzis)
 • CZ Actief in Gezondheid
 • De Goudse Verzekeringen
 • Delta Loyd
 • FBTO
 • IAK
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Kruitvat Zorgverzekering (OHRA)
 • Lancr
  (product CZ)
 • Menzis
 • National Academic
 • OHRA
 • PMA
  (product Menzis)
 • Trias Zorgverzekeraar
 • United Insurance
 • Unive Zorgverzekeraar
 • VGZ Zorgverzekeraar
 • Mocht jou zorgverzekeraar er niet bij staan, controleer of deze wel vermeld staat bij de NFG.

Ook een samenwerking met Happy to Dress

Een onderdeel van Stichting Probs4You die gerund wordt door een stagiaire
van Probs4You als onderdeel van haar ondernemingsplan. Happy to Dress  is
voor cliënten met een klein budget die op zoek zijn naar kleding voor het
gezin. Voor meer informatie kunt u op dinsdag en woensdag contact opnemen
met Rowan Pack 010- 486 18 346 van 10.00 tot 17.00
On in aanmerking te komen voor een kleding pakket moet u een beschikking
kunnen aantonen van bewindvoering of WSNP , heeft u een
hulpverleningstraject bij de stichting of u bent doorverwezen door het
Jongeren Loket te Rotterdam en of door verwezen door medewerkers van het
wijkteam.
Like! onze Facebookpagina

Samenwerkingsverband beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat
om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan
uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen.
Ook mensen met schulden kunnen beschermingsbewind aanvragen. Dit zorgt
ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Tegenwoordig
wordt de uitspraak van het bewind geregistreerd in het openbare centrale
curatelen- en bewindenregister op internet.
Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een
bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw
vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat
de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt
al uw financiële zaken voor u.

De kantonrechter

De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt en hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is
dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind.
Daar moet u de kanton- rechter toestemming voor vragen. De kanton- rechter
bepaalt dan of u nog beschermings- bewind nodig heeft. Bij schuldenbewind
kijkt de rechter wel of beschermingsbewind nog nodig is.

Bewindvoering is niet gratis. Afhankelijk van de reden van het bewind
bepaalt de rechtbank de hoogte van uw bijdragen.  Als uw inkomen te laag is,
kan het zijn dat u van de gemeente de kosten van bewind deze vergoed krijgt
als bijzondere bijstand.

De kosten voor het aanvragen van beschermings- bewind bij de kantonrechter
(griffierecht) betaalt u eerst altijd zelf.

WMO Arragement

Mijn praktijk kan een aanvraag indienen voor een WMO Arrangement; Dit betekend
dat wanneer u hulp nodig heeft en u wil deze hulp van de medewerker van de
praktijk, kan u een verzoek indienen voor een WMO-arrangement via de
gemeente. Dit is de zogenaamde individuele begeleiding op basis van PGB.  De
hulpverlener kan samen met u een digitale aanvraag indienen op de website
van de gemeente. Dit gebeurt tijdens de intake. U hoeft niet langs de
Vraagwijzer maar kan het rechtstreeks regelen met de hulpverlener. Jongeren
die nog geen contact hebben met het Jongeren loket kunnen zich melden via de
praktijk zij verwijzen dan door naar De stichting die nauw samenwerkt met de
coaches van het jongeren loket. Zij kunnen een intake regelen.

De gemeente kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg of hulp. Zoek uw
hulpvraag op deze pagina en kijk welke mogelijkheden er zijn.

Heeft u geen hulp van uw omgeving of heeft u professionele hulp nodig?
Bespreek dan uw zorgvraag bij de VraagWijzer. Kom langs op het spreekuur.
Maak een afspraak via telefoonnummer 14010 of online. Kijk op de zorgkaart
voor de VraagWijzer bij u in de buurt.

Medewerkers van de VraagWijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het
nodig, dan verwijst VraagWijzer u naar andere organisaties in de wijk.
Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.

Van 16 tot en met 26 jaar? Het Jongerenloket helpt
Ben je een Rotterdammer van 16 tot en met 26 jaar? Is naar school gaan of
werk vinden lastig voor je? Of heb je geen vaste plek om te wonen of niet
genoeg geld om goed van te leven? En kom je er alleen niet meer uit?

Dan ben je welkom bij het Jongerenloket van gemeente Rotterdam. Samen
bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken. Jouw talenten
staan hierbij voorop.
Rotterdam: Zorg dichtbij

Samenwerking met kinderpsychiater Bijkerk
Een link naar de website van de kinderpsychiater
Kinder en jeugd Psychiatrie Bijkerk