Praktijk Lì Lián, een particuliere praktijk voor maatschappelijk werk en dienstverlening.

Samenwerkingsverband beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat
om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind kan dan
uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen.
Ook mensen met schulden kunnen beschermingsbewind aanvragen. Dit zorgt
ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Tegenwoordig
wordt de uitspraak van het bewind geregistreerd in het openbare centrale
curatelen- en bewindenregister op internet.
Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een
bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw
vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat
de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt
al uw financiële zaken voor u.

De kantonrechter

De kantonrechter bepaalt of u beschermingsbewind krijgt en hoe lang uw beschermingsbewind duurt. Meestal is
dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind.
Daar moet u de kanton- rechter toestemming voor vragen. De kanton- rechter
bepaalt dan of u nog beschermings- bewind nodig heeft. Bij schuldenbewind
kijkt de rechter wel of beschermingsbewind nog nodig is.

Bewindvoering is niet gratis. Afhankelijk van de reden van het bewind
bepaalt de rechtbank de hoogte van uw bijdragen.  Als uw inkomen te laag is,
kan het zijn dat u van de gemeente de kosten van bewind deze vergoed krijgt
als bijzondere bijstand.

De kosten voor het aanvragen van beschermings- bewind bij de kantonrechter
(griffierecht) betaalt u eerst altijd zelf.